BIOTOP

Podstata biotopu

spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, bez chemie, za působení vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Jde o čisté koupání bez chloru, tedy ne v takové vodě, na jakou jsou lidé zvyklí v bazénech — mrtvé a chemicky upravované. Projekt biotopu je v rámci Prahy a okolí ojedinělý.
V areálu Biotopu Radotín se nachází koupací jezero, biologické (čistící) jezero, letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště a letní toalety. Celý areál je zatravněn s umělou závlahou, provedeny byly též sadové úpravy a oplocení celého areálu. V budově zázemí v 1. patře nachází prostory pro plavčíka, bufet (vč. technického zázemí).

Koupací jezero

má půdorysný tvar nepravidelného oválu připomínající ledvinu o rozměrech přibližně 62,0 x 75,0 m. Je umístěno ve střední části areálu. Koupací část má proměnlivou hloubku 0,40 m — 1,20 m (neplavecká část) a maximálně 3,25 m (plavecká část). Koupací jezero tvoří uzavřený okruh vody oddělený fóliemi od okolního prostředí.

Biologické (čistící) jezero

má půdorysné rozměry 80,0 x 30,0 m, hloubky 0,25 m — 0,85 m. Nachází se v severovýchodní části areálu. Koupací část a vegetační zóny jsou propojeny v cirkulačním systému. V průběhu užívání se doplňuje pouze výpar. Biologické čištění probíhá v lemových zónách, v biologické části gravitačním způsobem. Vše je zaústěno zpět do nádrže. Z nádrže je tedy odváděna voda, následně přečerpávána na nejvyšší část přes gravitační filtr do biologické části a zde gravitačně stéká přes filtrační substrát zpět do bazénu.

Historie místa

Areál Biotopu Radotín se nachází nedaleko radotínské základní školy, kde se dříve nacházela problematická čistička odpadních vod, tzv. brownfields. V letech 2013–2014 zde Městská část Praha 16 společně s Hlavním městem Prahou jako investorem stavby vybuduvali areál tzv. biotopu, přírodního koupaliště. Projekt v rámci Prahy a okolí ojedinělý.
Bývalá čistička odpadních vod nebyla zlikvidována a prostor kolem ní sloužil jako skládka. V těsném sousedství ČOV do katastrofické povodně v roce 2002 sídlily Technické služby Radotín. V roce 2003 došlo k likvidaci buňkoviště TS a budovy ČOV se staly rájem bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů.
V roce 2008 se podařilo prosadit do rozpočtu hl.m. Prahy likvidaci areálu a jeho sanaci. V tom samém roce rada městské části začala zabývat myšlenkou koupacího biotopu. Byla vypracována první studie biotopu radotínským architektem Janem Schlitzem.
V lednu 2009 navštívilo vedení radnice Prahy 16 jihomoravské biotopy v Kovalovicích a Banticích. Na základě návštěvy byla vypracována podrobnější studie radotínského biotopu a doručena magistrátu hl. m. Prahy.
V létě 2009 došlo k likvidaci areálu ČOV a odvozu skladovaného materiálu. Problémy s duplicitním vlastnictvím některých pozemků pozdržely stavbu až do roku 2011.
V roce 2012 se poprvé biotop objevil v rozpočtu hl. m. Prahy. V roce 2013 proběhlo výběrové řízení a v polovině roku byla podepsána smlouva s vítěznou firmou. Dodavatelem stavby byly firma Ekis a Santini (odstoupila v prosinci 2012). Celý areál byl dokončen v létě roku 2014 a byl předán k užívání veřejnosti.

Ke stažení:

Informace o Biotopu Radotín (PDF)
Návštěvní řád Biotopu Radotín (PDF)